Trang chủ

Luật doanh nghiệp

Luật kế toán

Tư vấn doanh nghiệp

Tra cứu MST

Kinh doanh

Thư viện online

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

5.0/5 (1 votes)
- 6

Với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, khi giải thể cũng phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thủ tục. Vậy doanh nghiệp tư nhân khi giải thể thì phải chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục như thế nào? Các bước thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết về bài viết hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân dưới đây để nắm chi tiết nhé.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của một công ty theo chủ ý của công ty hoặc của cơ quan có thẩm quyền do không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức theo quy định.


1.1 Đặc điểm loại hình doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, mỗi cá nhân chỉ được thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh và không có quyền mua cổ phần hay góp vốn trong các loại hình doanh nghiệp còn lại.

Các đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân gồm có:

 • Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ.
 • Doanh nghiệp có tài sản, có cơ sở vật chất và có trụ sở hoạt động trong giao dịch rõ ràng. 
 • Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động bằng toàn bộ tài sản của mình trong các hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.
 • Chủ DNTN là đại diện theo Pháp luật, được toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp.
 • Chủ DNTN sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp hoặc chủ DNTN có thể thuê người khác làm thay công việc này.

1.2 Giải thể doanh nghiệp tư nhân là gì?

Giải thể doanh nghiệp tư nhân là việc chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp tư nhân theo chủ ý của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền do không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức theo quy định.

1.3 Các trường hợp doanh nghiệp tư nhân đăng ký giải thể

Thông thường, doanh nghiệp tư nhân thường đăng ký giải thể khi rơi vào những trường hợp sau đây:

 • Khi kết thúc thời hạn hoạt động của doanh nghiệp mà không có quyết định gia hạn.
 • Công ty quyết định giải thể theo quyết định của Chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu bắt buộc phải giải thể. 

2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Để thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân theo đúng quy định, nhanh chóng cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các thủ tục ngay dưới đây.


2.1 Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân.
 • Giấy quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp cùng với danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả các khoản nợ về thuế và bảo hiểm xã hội (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đầu tư, bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy đề nghị bổ sung đối với công tư được cấp Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị hợp pháp tương đương.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ và giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

2.2 Các bước thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có thể giải thể tự nguyện hoặc bắt buộc giải thể. Tại bài viết này, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến quý khách hàng quy trình các bước thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân tự nguyện gồm những bước sau đây:

a) Bước 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện quyết định giải thể doanh nghiệp. Nội dung của quyết định giải thể doanh nghiệp gồm có: lý do giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ, phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và thanh lý tài sản…

b) Bước 2: Thông báo quyết định giải thể

Doanh nghiệp thông báo công khai quyết định giải thể. Đồng thời dựa trên quyết định giải thể, doanh nghiệp phải có phương án giải quyết nợ cho các người liên quan như khách hàng, nhà cung cấp... nếu còn nghĩa cụ tài chính.

c) Bước 3: Thanh lý tài sản doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp hoặc các thành viên trong công ty tiến hành thanh lý tài sản để giải quyết những công nợ, hợp đồng của công ty….

d) Bước 4: Làm việc chi cục thuế nhận thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Doanh nghiệp tiến hành chốt số liệu báo cáo hóa đơn, tờ khai thuế, tình hình thực hiện nghĩa vụ nhằm kiểm tra tính đầy đủ của việc nộp các tờ khai, báo cáo thuế theo quy định của nhà nước để nhận thông báo chấm dứt hiệu lực hoạt động mã số thuế của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có các hoạt động xuất, nhập khẩu tại Tổng cục Hải Quan thì phải xác nhận tình trạng không nợ thuế tại Tổng Cục Hải quan.

e) Bước 5: Trả dấu tại phòng cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

Tiếp đến cần phải thực hiện thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân thực hiện thủ tục trả dấu tại phòng cảnh sát hành chính về trật tự xã hội và nhận được giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

>> Hồ sơ trả con dấu gồm có:

 • Biên bản họp và Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về giải thể doanh nghiệp.
 • Công văn giải trình về việc hủy con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận mẫu dấu và Con dấu.
 • Thông báo yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận trả con dấu của Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ (nếu chủ doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện)
 • Chứng minh nhận dân/Hộ chiếu của người đi nộp hồ sơ.

>> Thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp tư nhân:

 • Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ trả Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu theo quy định.
 • Bước 2. Doanh nghiệp cử người đại diện theo pháp luật hoặc Ủy quyền cho nhân viên đi nộp hồ sơ tại   Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tình/thành phố trực thuộc trung ương.
 • Bước 3. Nhận kết quả tại Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội và tiếp tục thực hiện các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân tiếp theo.

f) Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể đã chuẩn bị

Khi thanh toán hết công nợ và thanh lý tài sản xong doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể với đầy đủ các chứng từ theo đúng quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân. Thời hạn nộp hồ sơ giải thể trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất 5 bước trên.

g) Bước 7: Kiểm tra, theo dõi tiến trình giải thể doanh nghiệp tư nhân trên công thông tin doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất 6 bước trên doanh nghiệp cần theo dõi và kiểm tra thường xuyên tiến độ xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp công ty trên cổng thông tin doanh nghiệp.

Hồ sơ không hợp lệ sẽ được yêu cầu bổ sung theo quy định. Hồ sơ hợp lệ sẽ được các cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ chính thức.

Sau 180 ngày thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xóa tên doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và kết thúc quá trình giải thể công ty. Sau thời hạn 6 tháng, bạn có thể kiểm tra lại hồ sơ doanh nghiệp tại cổng thông tin quốc gia để hoàn tất mọi thủ tục giải thể công ty.

2.3 Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân

Tân Thành Thịnh xin gửi tới quý khách hàng mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân ngay dưới đây, bạn có thể tham khảo và tìm hiểu để bổ sung hồ sơ một cách chính xác nhằm đảm bảo thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.


3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh cung cấp giải pháp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói uy tín, chuyên nghiệp, giúp giải quyết và tháo gỡ mọi vướng mắc để hoàn thành thủ tục giải thể công ty nhanh, đúng quy định pháp luật. 

Mọi yêu cầu tư vấn, báo giá dịch vụ giải thể công ty vui lòng liên hệ trực tiếp Luật sư của chúng tôi để được thông tin cụ thể.


Với kinh nghiệm hơn 17 năm hoạt động và phát triển trong ngành nghề tư vấn doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ nhân sự lành nghề, có năng lực chuyên môn cao, giải quyết mọi hồ sơ, chứng từ một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và cam kết 100% thành công, kể cả những hồ sơ khó.

Đến với Tân Thành Thịnh, bạn hoàn toàn an tâm về chất lượng dịch vụ, chúng tôi sẽ tư vấn doanh nghiệp gỡ rối mọi vấn đề khó khăn, đại diện doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, trực tiếp làm việc với các cơ quan ban ngành để giúp doanh nghiệp tránh mất nhiều thời gian và cũng như những thủ tục rất rờm rà, phức tạp…...

3.1 Dịch vụ giải thể công ty Tân Thành Thịnh sẽ giúp gì cho bạn?

Tân Thành Thịnh sẽ đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong tất cả mọi việc để đảm bảo tính chính xác cao và thời gian thực hiện ngắn nhất. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng:

 • Tư vấn thủ tục khuyết toán thuế, công nợ, thanh lý tài sản cho doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty
 • Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng, mẫu dấu của công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

3.2 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp thực hiện mọi thủ tục, Tân Thành Thịnh xin cam kết:

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào trog quá trình lựa chọn gói dịch vụ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
 • Tư vấn và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc liên quan

Với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ trên đây hy vọng giúp bạn nắm vững hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân và các bước thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân. Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé.

>> Các bạn xem thêm thành lập công ty cần bao nhiêu vốn

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN