Trang chủ

Luật doanh nghiệp

Luật kế toán

Tư vấn doanh nghiệp

Tra cứu MST

Kinh doanh

Thư viện online

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

5.0/5 (1 votes)
- 10

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật công ty? Doanh nghiệp muốn thay đổi chức danh người đại diện pháp luật trong công ty? Vậy hồ sơ và thủ tục thay đổi như thế nào? Những lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật. Hãy cùng, Luật doanh nghiệp tìm hiểu về bài viết này nhé.

Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

1. Chức danh người đại diện theo pháp luật

Khoản 1 điều 13 luật doanh nghiệp 2014 quy định “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. ” 

1.1  Chức danh là gì?

Chức danh là sự đảm nhiệm một vai trò, địa vị nào đó trong một tổ chức, một tập thể. Ví dụ như tổng thống, chủ tịch, thủ tướng... đối với một tập thể là đất nước. Giám đốc, trưởng phòng... đối với một tổ chức nào đó...

Như vậy người đại diện theo pháp luật được giữ các chức danh quản lý, điều hành trong từng mảng kinh doanh, nội dung hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó doanh nghiệp được quyền bổ nhiệm Giám đốc điều hành, giám đốc tài chính hoặc phó giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

1.2 Quy định về người đại diện theo pháp luật

Luật Doanh Nghiệp Việt Nam có những quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

 • Các chức danh có thể trở thành người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, và các chức danh quản lý khác được quy định trong điều lệ công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp 2014) để giúp các doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên… cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị vi phạm pháp luật thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án. 

1.3 Các chức danh phổ biến trong doanh nghiệp

Các chức danh này sẽ phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà luật doanh nghiệp đã được ban hành như:

 • Giám đốc;
 • Tổng Giám đốc;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;

1.4  Những lưu ý khi thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

 • Doanh nghiệp phải sửa đổi điều lệ để phù hợp với cơ cấu tổ chức doanh nghiệp sau khi thay đổi.
 • Doanh nghiệp phải ban hành ghi nhận chức vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong điều lệ công ty hoặc trong quyết định bổ nhiệm để việc quản lý, điều hành của người đại diện theo pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp hợp pháp.
 • Doanh nghiệp phải lưu ý về nhiệm kỳ nắm giữ các chức vụ người quản lý doanh nghiệp là 05.
 • Nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 14 luật doanh nghiệp 2014.

2. Hồ sơ thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

Căn cứ pháp lý, đthay đổi chức danh người đại diện pháp luật, doanh nghiệp có thể tham khảo một số cơ sở pháp lý như:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định hướng dẫn doanh nghiệp (Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

2.1 Hồ sơ và Thủ tục cần chuẩn bị

Để thay đổi chức danh người đại diện cho công ty thì doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ gồm những thành phần sau:

 • Thông báo thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật ;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

2.2. Trình tự tiến hành thay đổi chức danh người đại diện trong công ty

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp tiến hành thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông qua nội dung thay đổi. Kèm theo thông báo sẽ phải có những tài liệu sau

+ Trường hợp việc thay đổi chức danh làm thay đổi người đại diện doanh nghiêp làm việc với cơ quan thuế thì bạn phải ghi nhận nội dung thông báo thay đổi thông tin thuế trong mẫu II-1 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHDT

+ Trường hợp việc thay đổi chức danh liên quan đến thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên thì hồ sơ phải có biên bản bầu lại chủ tịch công ty.

+ Trường hợp việc thay đổi chức danh liên quan đến thủ tục thay đổi giám đốc thì hồ sơ phải có quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty mới.

– Doanh nghiệp nhận giấy hẹn, chờ kết quả và nhận giấy chứng nhận thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty nếu hồ sơ hợp lệ.

Nơi nộp hồ sơ:

 • Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
 • Thời hạn giải quyết:
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

2.3 Ai có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty sẽ tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể như sau:

a) Đối với loại hình công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định tại điều 75 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì chủ sỏ hữu công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người đang quản lý công ty; quản trị nội bộ công ty.

Do vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty loại hình này sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

b) Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật của loại hình này có thể đảm nhiệm các chức danh: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng thành viên và các chức danh quản lý khác theo điều lệ của công ty.

Theo khoản 2, điều 60 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc tiến hành bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc cần phải được Hội đồng thành viên của công ty chấp nhận thông qua.

Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 02 thành viên trở lên thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

c) Đối với loại hình công ty cổ phần

Theo khoản 2, điều 149 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác do Điều lệ công ty quy định. Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thuộc về Hội đồng quản trị của công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp có sự thay đổi cả chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dẫn đến sự thay đổi điều lệ công ty, theo điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi chức danh sẽ do Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền ký quyết định.

Khi doanh nghiệp muốn thực hiện thay đổi giám đốc công ty hay còn gọi là người đại diện theo pháp luật cần làm thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính. 

Thay đổi chức danh của người đại diện pháp luật chỉ là một trong những nội dung đơn giản trong việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên ảnh hưởng của nó đến cơ cấu và tổ chức doanh nghiệp lại vô cùng lớn. Do vậy, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

3. Dịch vụ thay đổi người đại diện - Tân Thành Thịnh

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và tốn khá nhiều thời gian trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục nếu bạn chưa biết quy trình cũng như cách thực hiện. Vì thế dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những giải pháp hàng đầu được nhiều doanh nghiệp sử dụng.

Công ty Tân Thành Thịnh là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật chuyên nghiệp, nhanh chóng và đảm bảo 100% hoàn tất mọi hồ sơ khi đăng ký. 

Đến với Tân Thành Thịnh bạn sẽ được đội ngũ chuyên viên tư vấn mọi vấn đề liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, đồng thời trực tiếp thực hiện các thủ tục trước và sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp.

Mỗi loại hình doanh nghiệp, mỗi mô hình kinh doanh sẽ có những thủ tục khác nhau trong việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty. Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu, hạn chế mọi rủi ro và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Vì thế, còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất khi có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc các vấn đề xoay quanh việc thành lập doanh nghiệp, kế toán, thuế bạn nhé.

3.1 Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Tân Thành Thịnh

 • Bước 1: Tiếp nhận thông  tin và yêu cầu của khách hàng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bước 2: Tư vấn, giải đáp và đề xuất giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp
 • Bước 3: Trực tiếp soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bước 4: Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan ban ngành để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.
 • Bước 5: Nhận giấy phép kinh doanh cập nhật thay đổi người đại diện theo pháp luật mới (trong vòng 3 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ)
 • Bước 5: Thực hiện thay đổi và cập nhật toàn bộ các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện pháp luật để giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào vận hành, hoạt động kinh doanh trở lại.

3.2 Cam kết dịch vụ Tân Thành Thịnh

Khi sử dụng các dịch vụ tại Tân Thành Thịnh bạn sẽ hoàn toàn an tâm và hài lòng bởi chúng tôi luôn cam kết:

 • Không phát sinh thêm bất kỳ khoản chi phí.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
 • Đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết về thay đổi người đại diện theo pháp luật, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một công ty dịch vụ uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. 

Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi khách hàng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

>> Các bạn xem thêm sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN