Trang chủ

Luật doanh nghiệp

Luật kế toán

Tư vấn doanh nghiệp

Tra cứu MST

Kinh doanh

Thư viện online

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Quy định nộp thuế của hộ kinh doanh cá thể

5.0/5 (1 votes)
- 5

Hộ kinh doanh cá thể tuy không phải là một loại hình doanh nghiệp, tuy nhiên hộ kinh doanh cũng phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và đóng thuế nhưng quy định có phần đơn giản hơn so với các loại hình doanh nghiệp.

Quy định nộp thuế của hộ kinh doanh cá thể

Vậy hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế nào? Quy định nộp thuế của hộ kinh doanh cá thể như thế nào? Tân Thành Thịnh sẽ giải đáp vấn đề này qua bài viết dưới đây.

1. Đặc điểm hộ kinh doanh cá thể

Trước tìm hiểu về quy định đóng thuế của hộ kinh doanh cá thể thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu hộ kinh doanh cá thể là gì cũng như những đặc điểm của mô hình hộ kinh doanh cá thể nhé!

1.1 Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo quy định mới nhất hiện nay tại Khoản 1, Điều 79, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì hộ kinh doanh cá thể là: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. 

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.”

Tuy hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, nhưng hộ kinh doanh hiện là mô hình kinh doanh phổ biến trên thị trường hiện nay.


1.2 Hộ kinh doanh cá thể có những đặc điểm gì?

Mô hình hộ kinh doanh cá thể có những đặc điểm sau:

 •  Hộ kinh doanh cá thể không phải là loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân
 • Các cá nhân hoặc 1 nhóm người hay 1 hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động kinh doanh chung của hộ.
 • Đối với hộ kinh doanh cho một cá nhân làm chủ, cá nhân ấy sẽ có toàn quyền quyết định các hoạt động kinh doanh của hộ (giống như chủ doanh nghiệp tư nhân).
 • Đối với hộ kinh doanh do 1 nhóm người hay 1 hộ gia đình làm chủ, toàn bộ hoạt động kinh doanh do các thành viên quyết định. Họ sẽ cử một người làm đại diện để tiến hành các giao dịch với bên ngoài.
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh có thể khẳng định là mang tính chất nghề nghiệp thường xuyên. Tức là hộ kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, những khoản thu nhập chính đều phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh này.

2. Các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp

Hiện nay hộ kinh doanh sẽ áp dụng đóng thuế và kê khai thuế theo phương pháp khoán. Thuế khoán là một loại thuế dành cho cá nhân hay còn gọi là loại thuế trọn gói, do mức thuế thấp khó xác định rõ ràng nên cơ quan thuế có thẩm quyền định mức một khoản thuế tương ứng cho cá nhân kinh doanh cần phải nộp. 

Thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ, thuế khoán này tính cho mức tương đương tổng của ba loại thuế gồm: Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng cộng lại.


2.1 Thuế môn bài của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP và Thông tư số 65/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

a) Trường hợp được miễn lệ phí môn bài

- Hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán được miễn lệ phí môn bài bao gồm: 

 • HKD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; 
 • HKD không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định; 
 • HKD lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Mức thu phí môn bài cho trường hợp phải nộp thuế

Mức thu đối với HKD thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài như sau:

+ HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

c) Quy định về khai thuế môn bài

HKD nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2020 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh (trừ hoạt động cho thuê tài sản) để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2021 cho từng địa điểm kinh doanh.

- Trường hợp HKD đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại trong năm 2021 không xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế của HKD cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề. HKD trong trường hợp này nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 06 tháng đầu năm 2021 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 06 tháng cuối năm 2021 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

2.2 Thuế  GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh

 • Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu/năm thì sẽ được miễn nộp thuế GTGT và thuế TNCN.
 • Đối với trường hợp cá nhân nộp thuế khoán, nhưng kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh, cá nhân kinh doanh thường xuyên theo mùa vụ, cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN (áp dụng như mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống). Kinh doanh thực tế bao nhiêu tháng/năm thì tính thuế chừng đấy tháng.
 • Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán và được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, tuy nhiên kinh doanh không trọn năm, thì cá nhân được giảm số thuế tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.

2.3 Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

 • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
 •  Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó: 

+ Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN: là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. (Đối với trường hợp thuộc diện chịu thuế)

+ Tỷ lệ thuế tính thuế hộ kinh doanh cá thể trên doanh thu

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu hộ kinh doanh cá thể gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề. Cụ thể:

Danh mục ngành nghề

Tỉ lệ thuế GTGT

Tỉ lệ thuế TNCN

Phân phối, cung cấp hàng hóa

1%

0,5%

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

5%

2%

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

1,5%

Hoạt động kinh doanh khác

2%

1%

2.3 Cách khai thuế khoán

HKD khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp. Cụ thể:

+ Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN thì khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN thì khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

Đối với HKD nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2021 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

2.4 Thời điểm xác định doanh thu tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Đối với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.

Đối với hộ cá thể nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Hiện nay khi muốn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể thì phải nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - thủ tục hành chính trong Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ kinh doanh.

Các bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện thủ tục theo đúng quy định. Tuy thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể cũng tương đối đơn giản nhưng nếu chưa có kinh nghiệm các bạn có thể sẽ lúng túng và mất nhiều thời gian trong khâu thực hiện thủ tục. Vì thế, các bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký hộ kinh doanh cá thể để cho việc đăng ký hộ kinh doanh được diễn ra dễ dàng hơn.

Công ty Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.


a) Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Tân Thành Thịnh:

 • Được tư vấn tất cả những thủ tục, giấy tờ cần thiết và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến Luật và thuế dành cho Hộ kinh doanh.
 • Soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp nhanh cho quý khách hàng đúng quy định pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, giải đáp và hỗ trợ khách hàng toàn bộ các thắc mắc về pháp lý trong quá trình hoạt động, kinh doanh.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan về thuế của hộ kinh doanh

b) Cam kết dịch vụ

 • Dịch vụ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian
 • Mọi thủ tục đều được thực hiện theo đúng quy định
 • Chi phí hợp lý, cạnh tranh

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Thuế của hộ kinh doanh cá thể? Hy vọng, thông qua bài viết này các bạn có thêm những thông tin hữu ích, mọi nhu cầu cần tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ thành lập hộ kinh doanh các bạn vui lòng liên hệ:

>> Các bạn xe thêm kinh doanh hộ gia định có đặc điểm gì

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ VP TPHCM: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN